Seminario / taller de Teoría General de Sistemas

Biografías

Oscar Johansen Bertoglio

Humberto Maturana Romesín

Fritjof Capra

Edgar Morin